2020-04-11: Uppdatering valplåda

Alla mår bra. Foto Manfred Kühne.jagdterrier 20 019

*******************